Νέα της Τηλεμάθειας/ Telemathea News

Βεβαίωση Παρακολούθησης Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Βεβαίωση Παρακολούθησης Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

by Polymeraki Fotini -
Number of replies: 0

Μπορείτε να παραλάβετε ηλεκτρονικά την βεβαίωση συμμετοχής σας στο σεμινάριο ή στα σεμινάρια που παρακολουθήσατε. Οι βεβαιώσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες τρεις ημέρες μετά την πραγματοποίηση του σεμιναρίου του οποίου τη βεβαίωση θέλετε να παραλάβετε.