Νέα της Τηλεμάθειας/ Telemathea News

Πληροφοριακή Παιδεία (Ορισμός)

Πληροφοριακή Παιδεία (Ορισμός)

by Polymeraki Fotini -
Number of replies: 0
Ως "πληροφοριακή παιδεία" (information literacy) ορίζεται η ικανότητα του ατόμου να εντοπίζει, αξιολογεί και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που χρειάζεται είτε σε μια εργασία είτε σε μια γενικότερη επιστημονική του έρευνα.
Σύμφωνα με τα πρότυπα δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση του Ινστιτούτου Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας ένα άτομο με πληροφοριακή παιδεία είναι ικανό να :

▪ Κατανοεί πότε χρειάζεται να αναζητήσει πληροφορίες καθώς και το πόσες πληροφορίες χρειάζεται να αναζητήσει.

▪ Έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα εργαλεία και τη δεξιότητα χρήσης των εργαλείων αυτών για την πρόσβασή του στην απαιτούμενη πληροφόρηση

▪ Αξιολογεί αποτελεσματικά τις πληροφορίες που του διατίθενται (όπως για παράδειγμα εάν είναι σχετικές με το θέμα που αναζητά, κλπ)

▪ Κατανοεί και σέβεται τη φύση της χρήσης της πληροφόρησης που λαμβάνει. Για παράδειγμα σεβασμός στα νομικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα που την περιβάλλουν, χωρίς να παραβιάζει με τη χρήση της τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή και περιορισμούς σχετικά με την εμπορική της χρήση.

Το Μάθημα Πληροφοριακής Παιδείας που προσφέρει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απευθύνεται σε εξωτερικούς χρήστες - μέλη της βιβλιοθήκης.