• Λογότυπο Ιστότοπου - Main Site Logo

    

  • Για να συνδεθείτε στην Τηλεμάθεια χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που διαθέτετε για να Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας μέσω της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης.  

   Όνομα χρήστη: το Barcode της Ακαδημαϊκής σας ταυτότητας ή της κάρτας Βιβλιοθήκης. 

   Κωδικός πρόσβασης: που έχετε επιλέξει στο σύστημα καταλόγου της βιβλιοθήκης π.χ. Αριθμός Αστ. Ταυτότητας. Δείτε τον οδηγό χρήσης! 


  • Η Τηλεμάθεια είναι ένα περιβάλλον ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που προσφέρει ηλεκτρονική υποστήριξη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης (μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων) και στο μάθημα "Αγγλικά για το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 4ο εξάμηνο".  Η Τηλεμάθεια υποστηρίζει τα σεμινάρια της βιβλιοθήκης με εκπαιδευτικό υλικό, επεξηγηματικά βίντεο, ασκήσεις κατανόησης και quiz.

Διαθέσιμα μαθήματα

Το σεμινάριο LIB1 περιλαμβάνει αρχικά ξενάγηση στο χώρο της βιβλιοθήκης ακολουθεί ενημέρωση για τις υπηρεσίες που η βιβλιοθήκη προσφέρει καθώς ενημέρωση και επίδειξη των συλλογών και πηγών που η βιβλιοθήκη διαθέτει. 

Αφορά ένα βιωματικό σεμινάριο στο οποίο οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην έρευνα βιβλιογραφίας, ανανέωσης του υλικού τους και κράτησης υλικού που είναι δανεισμένο μέσω της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης (Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας).

Δείτε το video.

Το σεμινάριο LIB2 δίνει έμφαση στην ανάλυση θέματος (ανάπτυξη, σχεδιασμός έρευνας), στην διάκριση και εντοπισμό κατάλληλων πληροφοριακών πηγών, στην έρευνα σε βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά, ενημερώνει για τις μεθόδους αποτελεσματικής αναζήτησης - στρατηγικές αναζήτησης (τελεστές Boolean), στον τρόπο ανάκτησης και διαχείρισης πλήρους κειμένου άρθρων περιοδικών, μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών, κλαδικών μελετών. Δείτε το σχετικό βίντεο. 

.

Το σεμινάριο LIB3 βοηθά τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν έννοιες όπως βιβλιογραφία και βιβλιογραφικών αναφορών, ενημερώνει για τα βιβλιογραφικά πρότυπα που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία και εκπαιδεύει στον τρόπο διαχείρισης και οργάνωσης της βιβλιογραφίας μέσω του εργαλείου διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών Zotero.  Δείτε το σχετικό βίντεο.

Σε συνεργασία με το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στο σεμινάριο LIB4b παρουσιάζονται σύγχρονα συνεργατικά εργαλεία της Google (Google Calendar, GDrive, Google Forms) τα οποία παρέχονται δωρεάν με τη λήψη του Gmail Account απο τους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Δίνεται έμφαση στις σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης και χρήσης διαδικτυακών εργαλείων που ανατρέπουν τη χρήση των παραδοσιακών εφαρμογών γραφείου και αναδεικνύουν την ευκολία χρήσης και κοινής χρήσης συνεργατών.

Σε συνεργασία με το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στo σεμινάριο LΙΒ4c παρουσιάζεται η μετάβαση από το αρχικό διαδίκτυο στις νέες υπηρεσίες διαδικτύου. Γίνεται αναφορά στις νέες τεχνολογίες και τάσεις αλλά και στην ασφάλεια των διαδικτυακών εφαρμογών. Παρουσιάζονται ενδεικτικά δύο διαδικτυακά εργαλεία υπολογιστικού νέφους για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκπόνηση εργασιών μεταξύ συνεργατών. Δίδεται έμφαση στις δυνατότητες των νέων εργαλείων task manager (διαχείρισης εργασιών) και social bookmarking (διαχείρισης σελιδοδεικτών και επισημάνσεων) με σκοπό την υιοθέτηση χρήσης τους από τους φοιτητές.                                                                             

Σε συνεργασία με το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στο σεμινάριο LIB4d παρουσιάζονται οι δυνατότητες ενός παγκόσμια καταξιωμένου εργαλείου email. Το Πανεπιστήμιό μας διαθέτει στους φοιτητές του, με την εγγραφή τους, μέσω μιας δυνατότητας που διαθέτει η Google σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Το Gmail του Πανεπιστημίου οι φοιτητές/τριες μπορούν να διατηρούν και μετά την αποφοίτησή τους, για όσο διάστημα επιθυμούν.

Σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στο σεμινάριο LIB5a παρουσιάζονται στρατηγικές αναζήτησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε βάσεις δεδομένων καθώς και βέλτιστοι τρόποι ανάκτησης και διαχείρισης πληροφοριών για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ακολουθεί πρακτική εξάσκηση.

Σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στο σεμινάριο LIB5b ο εκπαιδευόμενος αποκτά γνώσες αναφορικά με τους βέλτιστους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών για θέσεις απασχόλησης καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης πληροφοριών. Επιπλέον ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης θέσεων απασχόλησης σε βάσεις δεδομένων, κατανοεί τη διαδικασία μεθοδικής έρευνας, γνωρίζει τα κριτήρια αξιολόγησης ηλεκτρονικών πηγών, γνωρίζει το περιβάλλον αναζήτησης εργασίας πολλών βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών πηγών και τέλος υιοθετεί έναν οργανωμένο και μεθοδικό τρόπο αναζήτησης πληροφοριών. Ακολουθεί πρακτική εξάσκηση. Σε συνεργασία με την κ. Ελένη Κουστριάβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Με το σεμινάριο LIB6a ο εκπαιδευόμενος αποκτά γνώσεις αναφορικά με τους βέλτιστους τρόπους αναζήτησης καλύτερων ποιοτικά δημοσιεύσεων με καλύτερο impact factor καθώς και τη βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας δημοσίευσης άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 

 

Σε συνεργασία με τον Aναπληρωτή Καθηγητή του τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής κο Άγγελο Σιφαλέρα.

Με το σεμινάριο LIB6b ο εκπαιδευόμενος αποκτά γνώσεις αναφορικά με την βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας συγγραφής άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Μαθαίνει να προετοιμάζεται σωστά πριν τη συγγραφή του άρθρου, να αναγνωρίζει τη δομή και τα τμήματα από τα οποία αποτελείται ένα επιστημονικό άρθρο για μια άρτια εργασία προς δημοσίευση, να οργανώνει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη βιβλιογραφία του μέσω του εργαλείου Mendeley και τέλος να γνωρίζει τους τρόπους αποφυγής του παραπτώματος της Λογοκλοπής και να υιοθετεί έναν οργανωμένο και μεθοδικό τρόπο συγγραφής επιστημονικού άρθρου για δημοσίευση.

Το σεμινάριο LIB7 είναι ένα στοχευμένο σεμινάριο το οποίο αφορά στην κάλυψη των ερευνητικών και εκπαδευτικών αναγκών των προπτυχιακών φοιτητών του Οικονομικoύ τμήματος (ΟΕ).

Χωρίζεται σε 2 μέρη.

Στο 1ο μέρος δίνεται έμφαση στον τρόπο συγγραφής και στην οργάνωση μιας πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές, οι έννοιες, τα είδη και τα στάδια μιας επιστημονικής εργασίας. Δείτε το σχετικό βίντεο. 

 Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι ενημερώνονται για τις μεθόδους αποτελεσματικής αναζήτησης, - στρατηγικές αναζήτησης (τελεστές Boolean), για τον τρόπο ανάκτησης και διαχείρισης πλήρους κειμένου άρθρων περιοδικών, ηλεκτρονικών βιβλίων, μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών, κλαδικών μελετών. Δείτε το σχετικό βίντεο. 

Στο 2ο μέρος δίνεται έμφαση στην κατανόηση εννοιών όπως βιβλιογραφία και βιβλιογραφικών αναφορών,οι εκπαιδευόμενοι ενημερώνονται για τα βιβλιογραφικά πρότυπα που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία και εκπαιδεύονται στον τρόπο διαχείρισης και οργάνωσης της βιβλιογραφίας μέσω του εργαλείου διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών Zotero.  Δείτε το σχετικό βίντεο. 

 Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τον ορισμό της λογοκλοπής, τους τύπους λογοκλοπής, για ποιον λόγο πρέπει να την αποφεύγει καθώς και καλές πρακτικές. Επίσης, περιλαμβάνει παραδείγματα και ασκήσεις πάνω στα διαφορετικά είδη λογοκλοπής για καλύτερη κατανόηση του θέματος. Τέλος, το 2ο μέρος ολοκληρώνεται με τις τεχνικές και τους τρόπους για μια αποτελεσματική παρουσίαση μιας εργασίας.

Το σεμινάριο LIB8 δίνει βασικές οδηγίες όσον αφορά στον τρόπο συγγραφής και στην οργάνωση μιας πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζει τις βασικές αρχές, τις έννοιες, τα είδη και τα στάδια μιας επιστημονικής εργασίας. Επιπλέον παρουσιάζει τρόπους και τεχνικές σχεδιασμού αποτελεσματικών παρουσιάσεων. Δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να ανακαλύψει βασικές αρχές και τεχνικές ώστε να σχεδιάζει την παρουσίασή του με αποτελεσματικά και να χρησιμοποιεί εικόνες και βίντεο με ηθικό και νόμιμο τρόπο. Δείτε το σχετικό βίντεο.


Με το σεμινάριο LIΒ10 ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει τι σημαίνει λογοκλοπή, τους τύπους λογοκλοπής, για ποιον λόγο πρέπει να την αποφεύγει και καλές πρακτικές αποφυγής της. Επίσης, περιλαμβάνει παραδείγματα και ασκήσεις πάνω στα διαφορετικά είδη λογοκλοπής για καλύτερη κατανόηση του θέματος. Σκοπός του σεμιναρίου είναι ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει νοοτροπία αποφυγής της λογοκλοπής κατά την διαδικασία των εξετάσεων, αλλά και κατά τη διαδικασία συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας.

Σε συνεργασία με την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο LIB17 αποτελεί μία εισαγωγή στις αρχές της ηθικής και της δεοντολογίας της έρευνας (εφεξής Α.Η.&.Δ.Ε.). Στόχος του είναι να αναδείξει τη σχέση των αρχών αυτών με τις ερευνητικές πρακτικές καθώς και τη σημασία τους για την παραγωγή αξιόπιστης επιστημονικής γνώσης. Δίνεται έμφαση στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στην ερευνητική δραστηριότητα που εκπονείται με τη συμμετοχή ανθρώπων και περιλαμβάνει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα θέματα συγκατάθεσης και ενημέρωσης των υποκειμένων, καθώς και σε όποιες άλλες πτυχές της έρευνας συνδέονται με καλές πρακτικές σχετικά με την εφαρμογή των Α.Η.&.Δ.Ε.. 

 

Σκοπός του σεμιναρίου Lib18 είναι η κατανόηση εννοιών παραπληροφόρησης, η αξιολόγηση της πληροφορίας και η κριτική σκέψη των ακαδημαϊκών / επιστημονικών πηγών. Παρουσίαση αποτελεσματικών τρόπων και εργαλείων για την αναγνώριση ψευδούς πληροφόρησης και αποφυγή της.
Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB18, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίσει τις ψευδείς ειδήσεις σε κείμενα
 • Οργανώσει την ερευνά του με βάση τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές
 • Εντοπίσει τις έγκυρες επιστημονικές πηγές
 • Αξιολογήσει με κριτική σκέψη, φιλτράροντας την πληροφορία που εντοπίζει
 • Αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες για την ορθή έρευνα και συγγραφή της εργασίας του

English for students in the Department of Music Science and Art

bach

Tune in to the melody